Blog

กระดาษคือ

กระดาษคืออะไร?

เพื่อให้การนิยามว่ากระดาษคืออะไรออกมาถูกต้องที่สุด Officemate จะขอหยิบยกนิยามของผู้ที่เคยให้ความหมาย
ของกระดาษไว้ก่อนหน้านี้เข้ามาผนวกด้วย ดังนี้

  • “พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน” ได้ระบุไว้ว่า กระดาษ คือ วัตถุเป็นแผ่นบาง ๆ โดยมากทำจากใยเปลือกไม้ ฟาง หญ้า หรือเศษผ้า เป็นต้น ใช้เขียนหรือพิมพ์หนังสือหรือห่อของและอื่น ๆ.
  • “Quality-paper” ระบุว่า กระดาษ คือ วัสดุแผ่นบางซึ่งโครงสร้างประกอบด้วยเส้นใย หรือไฟเบอร์ (fiber) เรียงตัวประสานกันอย่างเป็นระเบียบ โดยการยึดประสานกันของเส้นใย เกิดจากตัวเส้นใยเอง ไม่ได้เกิดจากการใส่สารอื่นเข้าไปเป็นตัวประสาน
  • “Double A” ได้กล่าวว่า กระดาษเป็นแผ่นวัสดุซึ่งได้จากการนำวัสดุหลาย ๆ ชนิดมาผสมให้เข้ากันดีแล้วนำไปทำเป็นแผ่น วัสดุที่ไม่ใช้เป็นส่วนผสมเหล่านี้ ได้แก่ เส้นใยสั้น เส้นใยยาว และสารเคมี วัสดุที่ใช้ผสมเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นองค์ประกอบหลักของกระดาษ ได้แก่ ส่วนที่เป็นเส้นใย (Fibrous material) ซึ่งเป็นโครงสร้างของแผ่นกระดาษ และส่วนที่ไม่ใช่เส้นใย ซึ่งเป็นสารเติมแต่งใช้เติมผสมลงไปในส่วนเส้นใยเพื่อปรับปรุงสมบัติกระดาษให้ได้ตามวัตถุประสงค์
  • “Officemate” ได้ระบุว่า กระดาษ คือ วัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิตกระดาษ โดยการนำ “เยื่อกระดาษ” ซึ่งเกิดจากการนำท่อนซุงไปบดเพียงอย่างเดียวหรือผสมเข้ากับสารเคมีอื่น ๆ

ดังนั้น กระดาษ คือ วัสดุแผ่นบาง ๆ ที่เกิดจากการนำ “เยื่อกระดาษ” ที่ได้จากเส้นใยของพืชโดยการนำท่อนซุงไปบด โดยอาจจะใช้เพียงเส้นใยของพืชเพียงอย่างเดียวในการผลิตกระดาษหรือเติมสารอื่น ๆ  ลงไปผสมกับเยื่อของพืชด้วยเพื่อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติกระดาษให้ใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นการนำไปจดบันทึก พิมพ์ และห่อสิ่งของต่าง ๆ

ประโยชน์ของกระดาษ

กระดาษสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ดังนี้

  • กระดาษใช้ในงานพิมพ์เอกสาร

สิ่งนี้นับว่าเป็น Signature ของกระดาษเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าเป็นงานพิมพ์เอกสารก็ต้องเป็นกระดาษเท่านั้น เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวัสดุอื่นที่สามารถแทนที่ได้เลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นกระดาษที่มีคุณภาพดีด้วย

  • จดบันทึกสิ่งต่าง ๆ ได้ด้วยกระดาษ

พื้นผิวของกระดาษมีรูพรุนทำให้ขี้ดินสอ และน้ำหมึกของปากกาซึมลงไปได้ง่ายหรือทำให้เขียนติดได้ดีกว่าวัสดุชนิดอื่น ๆ จึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้จดบันทึกสิ่งต่าง ๆ เป็นอย่างมาก

  • กระดาษเป็นกุญแจสำคัญในการสรรค์สร้างงานประดิษฐ์และการตกแต่ง

เนื่องกระดาษสามารถตัด พับ และขยำได้ง่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างงานประดิษฐ์หรือนำไปตกแต่งได้อย่างหลากหลาย เช่น นำไปทำที่คั่นกระดาษ ชั้นวางของเล่น นำไปพับเป็นสัตว์หรือรูปทรงต่าง ๆ และสามารถขยำเพื่อนำไปตกแต่งบอร์ดให้สวยงาม

  • กระดาษสามารถนำไปสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้

นอกจากกระดาษจะสามารถจะมีประโยชน์ทางด้านงานเอกสารแล้ว ในกรณีที่ผสมสารเคมีเพิ่มเติมระหว่างกระบวนการผลิต กระดาษสามารถนำไปสร้างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้อีกด้วย เช่น กล่อง ถุง ถาดใส่เอกสาร  จานและชามกระดาษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น