สีกับอารมณ์ความรู้สึก

เรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์ พลังสีสามารถช่วยในการบำบัดโรคได้ นักจิตวิทยาเชื่อว่าสีมีความสัมพันธ์กับร่างกาย จิ...

Continue reading

ปากกาสีไหน ใช้จดอะไรดี?

ปากกาสีไหน ใช้จดอะไรดี? ปากกาสีเหลือง ปากกาสีเหลืองสดใส ช่วยเพิ่มความสะดุดตาในหน้ากระดาษได้ดี จึงเหมาะกับใช้เน้นใจความสำคัญ แต่การใ...

Continue reading

กระดาษคือ

กระดาษคืออะไร? เพื่อให้การนิยามว่ากระดาษคืออะไรออกมาถูกต้องที่สุด Officemate จะขอหยิบยกนิยามของผู้ที่เคยให้ความหมาย ของกระดาษไว้ก่อนห...

Continue reading

สมุดที่ดีควรเป็นแบบไหน?

สมุดบันทึก อุปกรณ์เครื่องเขียนอีก 1 อย่างที่อยู่กับเราทุกคนมาทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ว่าจะจดการบ้าน จดเลคเชอร์ จดงาน จดรายรับรายจ...

Continue reading