กรรไกร 4 นิ้ว + ชุดเครื่องเขียนระบายสี 1 ชุด

กล่องดินสอพลาสติก + ชุดเครื่องเขียนระบายสี