b03

สมุดที่ดีควรเป็นแบบไหน?

สมุดบันทึก อุปกรณ์เครื่องเขียนอีก 1 อย่างที่อยู่กับเราทุกคนมาทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ว่าจะจดการบ้าน จดเลคเชอร์ จดงาน จดรายรับรายจ...

Continue reading

สมุดที่ดีควรเป็นแบบไหน?

สมุดบันทึก อุปกรณ์เครื่องเขียนอีก 1 อย่างที่อยู่กับเราทุกคนมาทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนโต ไม่ว่าจะจดการบ้าน จดเลคเชอร์ จดงาน จดรายรับรายจ...

Continue reading

กระดาษคือ

กระดาษคืออะไร? เพื่อให้การนิยามว่ากระดาษคืออะไรออกมาถูกต้องที่สุด Officemate จะขอหยิบยกนิยามของผู้ที่เคยให้ความหมาย ของกระดาษไว้ก่อนห...

Continue reading

ปากกาสีไหน ใช้จดอะไรดี?

ปากกาสีไหน ใช้จดอะไรดี? ปากกาสีเหลือง ปากกาสีเหลืองสดใส ช่วยเพิ่มความสะดุดตาในหน้ากระดาษได้ดี จึงเหมาะกับใช้เน้นใจความสำคัญ แต่การใ...

Continue reading

สีกับอารมณ์ความรู้สึก

เรียบเรียงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์ พลังสีสามารถช่วยในการบำบัดโรคได้ นักจิตวิทยาเชื่อว่าสีมีความสัมพันธ์กับร่างกาย จิ...

Continue reading